Bergsimpa - Anders "Anke" Nilsson

art:Bergsimpa (Cottus poecilopus)
vikt:1
längd:5
fångstplats:Brusaån
metod:Kikmete
bete:Gulp
fångstdatum:2016-08-13
uppdaterad:2016-08-14 13:18:04