Bäckröding - Anders "Anke" Nilsson

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:
längd:12
fångstplats:Bäck,jönköping
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2016-08-13
uppdaterad:2016-08-14 13:18:00