Tångspigg - Anders "Anke" Nilsson

art:Tångspigg (Spinachia spinachia)
vikt:3
längd:11
fångstplats:Bua
metod:Kikfiske
bete:Pungräka
fångstdatum:2016-07-27
uppdaterad:2016-07-29 08:13:10