Tångspigg - Hugo Lilja

art:Tångspigg (Spinachia spinachia)
vikt:
längd:
fångstplats:Åsa
metod:Doppmete
bete:Pungräka
fångstdatum:2016-07-19
uppdaterad:2016-07-22 06:02:22