Atlantisk bonito - Daniel Hagström

art:Atlantisk bonito (Sarda sarda)
vikt:1160
längd:51
fångstplats:Bua
metod:Flugfiske
bete:Baitfish
fångstdatum:2015-08-03
uppdaterad: