Gärs - Magnus Mannberg

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:135
längd:
fångstplats:Vadet
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: