Bäckröding - Magnus Mannberg

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:970
längd:
fångstplats:Abbortjärn
metod:Pimpel
bete:Mormyska
fångstdatum:
uppdaterad: