Björkna - Magnus Mannberg

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:910
längd:
fångstplats:Dalälven
metod:B-mete
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad: