Lerskädda - Jonathan Alm

art:Lerskädda (Hippoglossoides platessoides)
vikt:
längd:
fångstplats:Öresund M7
metod:Bottenmete
bete:Borstmask
fångstdatum:
uppdaterad: