Större kantnål - Anders Henriksson

art:Större kantnål (Syngnathus acus)
vikt:
längd:41
fångstplats:Åsa
metod:Mete
bete:Borstmasksegment
fångstdatum:2016-05-08
uppdaterad:2016-05-11 19:40:04