Skärsnultra - Anders Lilja

art:Skärsnultra (Symphodus melops)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: