Rötsimpa - Anders Lilja

art:Rötsimpa (Myoxocephalus scorpius)
vikt:415
längd:
fångstplats:Östersjön
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: