Pigghaj - Anders Lilja

art:Pigghaj (Squalus acanthias)
vikt:6300
längd:
fångstplats:Fladen
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: