Grässnultra - Anders Lilja

art:Grässnultra (Centrolabrus exoletus)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: