Pigghaj - Hugo Lilja

art:Pigghaj (Squalus acanthias)
vikt:5500
längd:
fångstplats:Fladen
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: