Lerskädda - Rasmus Bäcklund

art:Lerskädda (Hippoglossoides platessoides)
vikt:
längd:
fångstplats:Lysekil
metod:Bottenmete
bete:Sill
fångstdatum:2016-03-18
uppdaterad:2016-03-19 09:55:37