Klorocka - Rasmus Bäcklund

art:Klorocka (Amblyraja radiata)
vikt:
längd:
fångstplats:Skredsvik
metod:Mete
bete:Sill
fångstdatum:2016-01-24
uppdaterad:2016-01-25 12:34:58