Sik - Jonas Berglund

art:Sik (Coregonus lavaretus)
vikt:410
längd:
fångstplats:Kungsbackafjorden
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: