Rötsimpa - Jonas Berglund

art:Rötsimpa (Myoxocephalus scorpius)
vikt:715
längd:
fångstplats:Rösamejet
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: