Bäckröding - Jonas Berglund

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:
längd:
fångstplats:Myråsbäcken
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: