Rötsimpa - Anton Berglund

art:Rötsimpa (Myoxocephalus scorpius)
vikt:460
längd:
fångstplats:Nidingen, Rösamejet
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: