Bäckröding - Anton Berglund

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:290
längd:
fångstplats:Myråsbäcken
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: