Björkna - Anton Berglund

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:
längd:
fångstplats:Nossan
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: