Rötsimpa - Martin Ödmar

art:Rötsimpa (Myoxocephalus scorpius)
vikt:650
längd:
fångstplats:Nidingen
metod:Havsfiske
bete:Pilk
fångstdatum:1992-05-29
uppdaterad: