Glyskolja - Rasmus Bäcklund

art:Glyskolja (Trisopterus minutus)
vikt:120
längd:22
fångstplats:Skredsvik
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2015-08-01
uppdaterad:2015-08-01 22:26:22