Björkna - Magnus Durell

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:
längd:
fångstplats:Nossan
metod:Mete
bete:Majs
fångstdatum:2015-07-18
uppdaterad:2015-07-19 20:12:58