Bäckröding - Arvid Enemar

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:
längd:
fångstplats:Mullsjö
metod:
bete:
fångstdatum:2015-07-04
uppdaterad:2015-07-06 09:10:55