Tångspigg - Rasmus Bäcklund

art:Tångspigg (Spinachia spinachia)
vikt:
längd:
fångstplats:Lysekil
metod:Mete
bete:Strandsnäcka
fångstdatum:2015-04-22
uppdaterad:2015-04-24 07:54:43