Vitling - Simon Abrahamsson Norén

art:Vitling (Merlangius merlangus)
vikt:320
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: