Skärsnultra - Dan Pettersson

art:Skärsnultra (Symphodus melops)
vikt:140
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2000-01-01 00:00:00