Sik - Dan Pettersson

art:Sik (Coregonus lavaretus)
vikt:1810
längd:
fångstplats:Umeälven
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2000-01-01 00:00:00