Rötsimpa - Dan Pettersson

art:Rötsimpa (Myoxocephalus scorpius)
vikt:150
längd:
fångstplats:Smögen
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2000-01-01 00:00:00