Bäckröding - Dan Pettersson

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:255
längd:
fångstplats:Lycksele
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2000-01-01 00:00:00