Sik - Adam Alexanderssson

art:Sik (Coregonus lavaretus)
vikt:950
längd:
fångstplats:Skräbeån
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:2014-11-23
uppdaterad:2014-11-27 08:30:21