Bäckröding - Ulf Noreman

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:25
längd:15
fångstplats:Bäck, Jönköping
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2014-09-20
uppdaterad:2014-09-22 07:40:46