Skärsnultra - Anders "Anke" Nilsson

art:Skärsnultra (Symphodus melops)
vikt:111
längd:20
fångstplats:Bohuslän
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2014-07-10
uppdaterad:2014-07-23 08:16:37