Rötsimpa - Anders "Anke" Nilsson

art:Rötsimpa (Myoxocephalus scorpius)
vikt:470
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Havsfiske
bete:Räka
fångstdatum:2013-09-14
uppdaterad:2014-07-23 08:13:54