Björkna - Anders "Anke" Nilsson

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:430
längd:35
fångstplats:Mörrumsån
metod:Bottenmete
bete:Majs
fångstdatum:2013-05-07
uppdaterad:2014-07-23 08:01:30