Skärsnultra - Ulf Noreman

art:Skärsnultra (Symphodus melops)
vikt:125
längd:21
fångstplats:Bohuslän
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2014-07-05
uppdaterad:2014-07-07 07:36:57