fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
BäckrödingJerker VinterstareNamnlös tjärn, ÄlvdalenInfo