Vitling - Daniel Ståhl

art:Vitling (Merlangius merlangus)
vikt:
längd:
fångstplats:Kattegatt
metod:Vertikal
bete:Häckla
fångstdatum:2016-07-22
uppdaterad: