Faren - Marc Westrin

art:Faren (Abramis ballerus)
vikt:449
längd:
fångstplats:Helge å
metod:Bottenmete
bete:Mask+maggot
fångstdatum:2018-04-21
uppdaterad:2018-04-21 16:34:59