Öring - Albin Durell

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:
längd:
fångstplats:Kungsbackafjorden
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2017-08-29 14:39:49