Slätvar - Albin Durell

art:Slätvar (Scophthalmus rhombus)
vikt:
längd:
fångstplats:Lappen Öresund
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: