Mört - Albin Durell

art:Mört (Rutilus rutilus)
vikt:
längd:
fångstplats:Säveån
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: