Glyskolja - Albin Durell

art:Glyskolja (Trisopterus minutus)
vikt:
längd:
fångstplats:Kummelbank
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: