Bergstubb - Albin Durell

art:Bergstubb (Pomatoschistus pictus)
vikt:
längd:
fångstplats:Vallda Sandö
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: