Benlöja - Albin Durell

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:
längd:
fångstplats:Kungsbackaån
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: