Siklöja - Freddy Persson

art:Siklöja (Coregonus albula)
vikt:
längd:12
fångstplats:Sjölyckan - Göteborg
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2017-08-28
uppdaterad:2017-08-28 19:44:32