Färna - Freddy Persson

art:Färna (Leuciscus cephalus)
vikt:100
längd:20
fångstplats:Helgeån
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2017-05-13
uppdaterad:2017-05-16 09:34:07